החממה
הביטחונית

החממה הביטחונית מאפשרת לחברות סטארטאפ אקוסיסטם מלא הכולל סביבות ניסוי (יבשתי, אווירי וימי), מקיימת קשר ישיר עם מפא"ת משהב"ט ומפעילה תוכניות מאיץ בתחומי ביטחון HLS ופתרונות דואליים.

החממה אחראית לאתר סטארטאפים, לבצע בדיקות היתכנות, לשלבם בתוכניות תמיכה שונות ובחיבור לגורמים הרלוונטיים, הן בתעשיה והן מצד הלקוחות.

החברות נהנות:

חממת
פלסטיק ופולימרים

את חממת Beyond Plastic, חממת פלסטיק, פולימרים ומחזור הקמנו ביחד עם קבוצת כפרית ועם קרן המשתלה (קרן המסייעת לקיבוצים להשקיע בסטארטאפים).

החממה מיועדת ליזמים בשלבים שונים והיא מספקת את כל המעטפת שהם זקוקים לה, ציוד, מעבדות, ידע, ביטאסייט וגישה לשוק. המסלול הוא חדשני ובעל יתרונות משמעותיים על פני האפשרויות האחרות הקיימות בשוק.

החממה מלווה את המיזמים בכל שלבי פיתוח המוצר- משלב הרעיון ועד היציאה לשוק.

החממה מספקת ליזמים מעבדות וציוד, ליווי מקצועי הנעשה ע"י מומחים מקבוצת כפרית סיוע בקבלת מענקים מרשות החדשנות והזדמנות לקבל השקעה מקרן האימפקט של SouthUp, קרן המשתלה, קיבוצים ומשקיעים שונים מחו"ל.

החממה מספקת תשתית פיזית ומקצועית שתלווה את המיזמים אל ההצלחה.

מה אנחנו
מציעים?

ליזמים בשלבים מוקדמים – פרה סיד, כשצריך להוכיח היתכנות טכנולוגית ראשונית, אך רעיון המיזם הוא חדשני ומשמעותי לתעשייה. החממה תפעיל תכנית אקסלרציה ייעודית. התוכנית תספק:

תוכנית החממה תהיה מיועדת ליזמים בשלבי "הסיד" שכבר ביצעו היתכנות ראשונית לטכנולוגיה, גיבשו תוכנית עסקית ובעלי פטנט או קניין מהותי ייחודי לטכנולוגיה שלהם.

התוכנית תספק: