חוג הידידים

חוג הידידים הוקם מתוך שאיפה להניע את פעילות העמותה, לסייע לחממה ולחברות שיתקבלו אליה, ולממש את חזון העמותה להביא לצמיחה ופיתוח חברתי-כלכלי-טכנולוגי באזור עוטף עזה. אגודת הידידים כוללת ועדת היגוי, ומורכבת ממגוון רחב של תורמים, נותני שירותים ושותפים לדרך, אשר שואפים לעזור בהשגת מטרות העמותה והצלחתה.

מטרות חוג הידידים הינן לסייע לחברות הסטארט-אפ לצמוח, להתפתח ולייצר קהילה תומכת לפעילות העמותה. החברות  מסייעת בגיוס משאבים המוקדשים לעידוד וצמיחה של אזור שער הנגב כולו באמצעות פיתוח תחומי חינוך, תרבות, תעסוקה ויזמות. 

פעילות האגודה מתקיימת לאורך השנה. ידידינו, מוזמנים למפגשים ואירועים שונים הפותחים צוהר למגוון נושאי החינוך והטכנולוגיה הבוערים בשיח החברתי. מדי חודש מקבלים ידידנו עלון אלקטרוני המרכז עבורם את חדשות החממה ואירועי החודש וזאת מכיוון שאנו מעוניינים שיהיו מעורבים כמה שיותר

חברות ופעילות 

חברות בחוג הידידים מסייעת בגיוס משאבים המוקדשים לעידוד וצמיחה של אזור שער הנגב כולו, בעיקר באמצעות פיתוח תחומי החינוך, תרבות, תעסוקה ויזמות. פעילות האגודה מתקיימת לאורך השנה, כאשר ידידי החממה מוזמנים למפגשים ואירועים שונים הפותחים צוהר למגוון נושאי החינוך והטכנולוגיה הבוערים בשיח החברתי. מדי חודש מקבלים הידידים  עלון אלקטרוני המרכז עבורם את חדשות החממה ואירועי החודש.


הטבות לחברי חוג הידידים

  • סיוע לצמיחת עוטף עזה והגשמת החזון

  • אפשרות להציע תשתית ו/או שירותים לחברות החממה ולחברות נוספות

  • הזמנה להשתתפות באירועי החממה השונים

  • חשיפה לדילפלואו של החממה

  • זכויות מידע והשקעה שונות לגבי חברות החממה

  • חשיפה באתר האינטרנט ובפעילות שיווק ויח"צ של החממה


בין ידידנו

 

Acheatel Larry
Acheatel Roger
Acheatel Michael
Bielas Brenda
Bielas Wolf
Berenbaum Tina
Bramson David
Duvdevany Idit
Ellman David
Ellman Claire
Fantel Jane
Feinswog Ira
Feinswog Andrea
Galper David
Galicot Goyo

 

Golan Tomer
Goldstein Allan
Goldstein Meg
Goldstein Varda
Gumpel Jerry
Herscher Gideon
Jinich Roberto
Sergio, Ricardo
Keren Zvi Shimon
Khabie Daniel
Kornfeld Rick
Kornfeld Gary
Kornfeld Theresa
Lapidus Susan
Lew Bill

 

Levitt Gary
Lusky Gal
Michan Carlos
Malniak Noga
Margalit Eyal 
Mehlman Jessica
Plut Oded
Speigel Leo
Saloner Brett
Shack Mitch
Sharon Gilad
Sonduck Michael
Viterbi Caryn
Viterbi Alan
Viterbi Andrew